tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Firebird 2 – třetí místo

2 Dec 2006 1 mins Firebird

Na konferenci Databazový svět byly vyhlášeny výsledky Databázového produktu roku aspol.

Firebird 2 se umístil na třetím místě. Myslím, ze můžeme celému projektu Firebird pogratulovat.

Pozn.: 1. místo MS SQL, 2. místo Oracle.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.