tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Logování baťáků

23 Jan 2007 Batch files, Windows

Uchovávám si logy z různých skriptů, které automaticky spouštím pro pozdější prozkoumání. Ale řešil jsem, jak jednoduše zajistit zápis do logu (občas někde něco člověk zapomene) a případně jeho potlačení. Nakonec jsem vymyslel jednoduché řešení:

@echo off

if "%1" NEQ "CALL" (
	call %0 CALL > batak.log
	goto finito
) else (
	rem prikazy ...
	goto finito
)

:FINITO