tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Logování baťáků

23 Jan 2007 Batch files, Windows

Uchovávám si logy z různých skriptů, které automaticky spouštím pro pozdější prozkoumání. Ale řešil jsem, jak jednoduše zajistit zápis do logu (občas někde něco člověk zapomene) a případně jeho potlačení. Nakonec jsem vymyslel jednoduché řešení:

@echo off

if "%1" NEQ "CALL" (
	call %0 CALL > batak.log
	goto finito
) else (
	rem prikazy ...
	goto finito
)

:FINITO

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.