tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Logování baťáků

23 Jan 2007 1 mins Batch files, Windows

Uchovávám si logy z různých skriptů, které automaticky spouštím pro pozdější prozkoumání. Ale řešil jsem, jak jednoduše zajistit zápis do logu (občas někde něco člověk zapomene) a případně jeho potlačení. Nakonec jsem vymyslel jednoduché řešení:

@echo off

if "%1" NEQ "CALL" (
	call %0 CALL > batak.log
	goto finito
) else (
	rem prikazy ...
	goto finito
)

:FINITO

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.