tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Jak se počítají záznamy…

8 Mar 2007 1 mins Best practice or not?, Databases in general

Dnešním příspěvkem bych chtěl ukázt, proč nemám MySQL resp. uživatele MySQL rád. Není to špatná DB, ale špatné jméno jí dělají uživatelé, kteří často postrádají základní znalosti a bohužel je jich obrovská masa, takže “je to vidět”.

Dnes kolega řešil zhoršený výkon jednoho z sql serverů, kde beží výhradně MySQL. Po chvilce pátrání se ukázalo, že prezentace běžící na webovém serveru, potřebuje vypisovat počet inzerátů k zobrazení. “Programátor” tvořící aplikaci to vyřešil vskutku kulišácky. Příkazem SELECT * FROM inzeraty WHERE zobrazovat='1' vydloubal z DB všechny záznamy, přenesl je z sql serveru na webový a prostě ve smyčce spočítal inkrementací proměnné. Velmi elegantní.

Kolik chyb je v uvedeném postupu můžete spočítat za domácí úkol. No doufám, že další takovéto případy nebudu muset prezentovat často. 😃

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.