tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Sortování v generické kolekci anonymní metodou

18 Apr 2007 .NET

Když jsem dneska četl Anonymní metoda pro hledání v generické kolekci vzpomněl jsem si, že jsem podobnou věc dělal u sortování.

public void SortByPosition(bool descending)
{
  ((List<FbIndexSegment>)this.Items).Sort(delegate(FbIndexSegment item1, FbIndexSegment item2)
  {
    return (descending ? -1 : 1) * item1.Position.CompareTo(item2.Position);
  });
}

Někde jsem podobné řešení viděl a jen jsem to vydloubal z hlavy a upravil.