tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Rozdělení editoru VS

30 Jun 2007 Visual Studio

Kliknout omylem se někdy vyplatí. Přišel jsem tím na jednu zajímavou fičurku. Mezi zavíracím křížkem a scrollbarem se nachází “prostor”, který když popotáhnete, rozdělí se aktuální okno na dvě části.

image

Nikdy jsem to nepotřeboval, ale když o tom vím, možná se to nějak využije.