tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Rozdělení editoru VS

30 Jun 2007 1 mins Visual Studio

Kliknout omylem se někdy vyplatí. Přišel jsem tím na jednu zajímavou fičurku. Mezi zavíracím křížkem a scrollbarem se nachází “prostor”, který když popotáhnete, rozdělí se aktuální okno na dvě části.

image

Nikdy jsem to nepotřeboval, ale když o tom vím, možná se to nějak využije.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.