tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Problém se spuštěním Firebirdu 2.1 Beta 1

10 Jul 2007 1 mins Firebird

Pokud máte problém se spuštěním čerstvé bety Firebirdu (2.1), vězte, že vám chybí manifest pro dll knihovnu (Microsoft.VC80.CRT.manifest) (na Windows samozřejmě). Pravděpodobně na to narazíte – jako já – při testování na čistém (virtuálním) stroji (normálně se dostane vše do systému s Office, Visual Studio apod.). Build nebude aktualizován, ale na stránkách Firebirdu (www.firebirdsql.org) je soubor separátně ke stažení. Stačí jej plácnout do adresáře bin.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.