tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Start Search a Administratorská práva

18 Sep 2007 1 mins Windows

Právě jsem objevil zajímavý hint ohledně spuštění něčeho ze start menu (samozrejmě pomocí Start Search, to je prudce navykové) s právy administrátora. Stačí místo Enter stisknout Ctrl+Shift+Enter. Jeden ušetřený pohyb myší.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.