tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Start Search a Administratorská práva

18 Sep 2007 Windows

Právě jsem objevil zajímavý hint ohledně spuštění něčeho ze start menu (samozrejmě pomocí Start Search, to je prudce navykové) s právy administrátora. Stačí místo Enter stisknout Ctrl+Shift+Enter. Jeden ušetřený pohyb myší.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.