tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Start Search a Administratorská práva

18 Sep 2007 Windows

Právě jsem objevil zajímavý hint ohledně spuštění něčeho ze start menu (samozrejmě pomocí Start Search, to je prudce navykové) s právy administrátora. Stačí místo Enter stisknout Ctrl+Shift+Enter. Jeden ušetřený pohyb myší.