tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Start Search a Administratorská práva

18 Sep 2007 1 mins Windows

Právě jsem objevil zajímavý hint ohledně spuštění něčeho ze start menu (samozrejmě pomocí Start Search, to je prudce navykové) s právy administrátora. Stačí místo Enter stisknout Ctrl+Shift+Enter. Jeden ušetřený pohyb myší.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.