tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Zdrojáky .NETu

3 Oct 2007 .NET

Pokud jste ještě nezaznamenali, pod “Microsoft Reference License (MS-RL)" (kdo ví co to je, ať zvedne ruku napíše komentář 😃) budou uvolněny zdrojáky pro .NET Framework 3.5. Více na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/10/03/releasing-the-source-code-for-the-net-framework-libraries.aspx. Paráda, nemyslíte? Člověk se tak bude moci poučit z kódu jiných a rozšířit si obzory “jak se “to/co” dělá”.

Mělo by jít o .NET Base Class Libraries (System, System.IO, System.Collections, System.Configuration, System.Threading, System.Net, System.Security, System.Runtime, System.Text, etc), ASP.NET (System.Web), Windows Forms (System.Windows.Forms), ADO.NET (System.Data), XML (System.Xml), and WPF (System.Windows) a později další.