tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Zdrojáky .NETu

3 Oct 2007 .NET

Pokud jste ještě nezaznamenali, pod “Microsoft Reference License (MS-RL)" (kdo ví co to je, ať zvedne ruku napíše komentář 😃) budou uvolněny zdrojáky pro .NET Framework 3.5. Více na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/10/03/releasing-the-source-code-for-the-net-framework-libraries.aspx. Paráda, nemyslíte? Člověk se tak bude moci poučit z kódu jiných a rozšířit si obzory “jak se “to/co” dělá”.

Mělo by jít o .NET Base Class Libraries (System, System.IO, System.Collections, System.Configuration, System.Threading, System.Net, System.Security, System.Runtime, System.Text, etc), ASP.NET (System.Web), Windows Forms (System.Windows.Forms), ADO.NET (System.Data), XML (System.Xml), and WPF (System.Windows) a později další.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.