tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Malé zrychlení Visual Studia

13 Dec 2007 Visual Studio

O tom, že ComboBox s názvy metod zpomaluje ví asi každý. Jednou už jsem o tom psal. Nyní jsem však objevil ještě jeden fígl. Vedle čísel řádků (snad je má každý zapnuté) je zelená, resp. žlutá “lišta” (je vidět, co člověk poeditoval). Vůbec to nepoužívám a narazil jsem na možnost to vypnout. Zároveň jsem našel info, že by se vypnutí mělo pozitivně projevit na rychlosti. Experimentálně nic nepozoruju, ale asi až bude otevřeno více souborů, tak to nějaké prostředky ušetří.

Tools > Options > Text Editor > Track Changes.

Používá někdo z vás tuto “lištu” vedomě?

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.