tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Zařazení něčeho do kategorií…

3 Jan 2008 Best practice or not?, Databases in general

Dneska jsem se dostal opět k velmi vtipnému řešení problému v relační databázi (to jsem to hezky napsal, ale ve skutečnosti jde o prasácky vyrobenou tabulku(y) vyústivší v prasácké selecty).

No schválně. Jak budete řešit přiřazení položky do kategorií? Ano, například jednoduchá tabulka (id_item, id_kategorie). Ale to je řešení běžné… Vskutku vtipné řešení, je přidat k položce sloupec, který obsahuje znakem, např. |, oddělené hodnoty. Pak máte velmi výkonný select SELECT * FROM tabulka WHERE (kategorie LIKE '%|12345|%') ORDER BY id (nad `select *`` se již nepozastavuji).

No to si pak užijeme legrace s sql serverem, že? 😉

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.