tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Zařazení něčeho do kategorií…

3 Jan 2008 1 mins Best practice or not?, Databases in general

Dneska jsem se dostal opět k velmi vtipnému řešení problému v relační databázi (to jsem to hezky napsal, ale ve skutečnosti jde o prasácky vyrobenou tabulku(y) vyústivší v prasácké selecty).

No schválně. Jak budete řešit přiřazení položky do kategorií? Ano, například jednoduchá tabulka (id_item, id_kategorie). Ale to je řešení běžné… Vskutku vtipné řešení, je přidat k položce sloupec, který obsahuje znakem, např. |, oddělené hodnoty. Pak máte velmi výkonný select SELECT * FROM tabulka WHERE (kategorie LIKE '%|12345|%') ORDER BY id (nad `select *`` se již nepozastavuji).

No to si pak užijeme legrace s sql serverem, že? 😉

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.