tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS SQL delete a insert

28 Mar 2008 1 mins Databases in general

MS SQL je divnej 😃 [tak, to to schytám]. Přepisoval jsem něco do Entity Frameworku pro Firebird ze samples, kde se samozřejmě pracuje s MS SQL. Ačkoli specifikace SQL (SQL’92) hovoří jasně o tom, jak má vypadat insert a delete statement, MS SQL musí mít něco extra (a určitě to má super důvod).

Insert je definován jako INSERT INTO <table name> <insert columns and source> MS SQL vesele pobere i verzi bez INTO. Podobně jako delete (s podmínkou) je definován `DELETE FROM

[ WHERE ]`` MS SQL opět vesele pobere i verzi bez “FROM”.

Technicky vzato to může být jedno, každá DB má své nuance. Nicméně tyto základní věci by podle mě, mohly být stejné – už jen aby to každý dokázal lehce přečíst, vzít a použít jinde. Ale třeba jsem moc upjatý…

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.

Copyright © Jiří Činčura. All rights reserved.