tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS SQL delete a insert

28 Mar 2008 1 mins Databases in general

MS SQL je divnej 😃 [tak, to to schytám]. Přepisoval jsem něco do Entity Frameworku pro Firebird ze samples, kde se samozřejmě pracuje s MS SQL. Ačkoli specifikace SQL (SQL’92) hovoří jasně o tom, jak má vypadat insert a delete statement, MS SQL musí mít něco extra (a určitě to má super důvod).

Insert je definován jako INSERT INTO <table name> <insert columns and source> MS SQL vesele pobere i verzi bez INTO. Podobně jako delete (s podmínkou) je definován `DELETE FROM

[ WHERE ]`` MS SQL opět vesele pobere i verzi bez “FROM”.

Technicky vzato to může být jedno, každá DB má své nuance. Nicméně tyto základní věci by podle mě, mohly být stejné – už jen aby to každý dokázal lehce přečíst, vzít a použít jinde. Ale třeba jsem moc upjatý…

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.

Copyright © Jiří Činčura. All rights reserved.