tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS SQL delete a insert

28 Mar 2008 Databases in general

MS SQL je divnej 😃 [tak, to to schytám]. Přepisoval jsem něco do Entity Frameworku pro Firebird ze samples, kde se samozřejmě pracuje s MS SQL. Ačkoli specifikace SQL (SQL’92) hovoří jasně o tom, jak má vypadat insert a delete statement, MS SQL musí mít něco extra (a určitě to má super důvod).

Insert je definován jako INSERT INTO <table name> <insert columns and source> MS SQL vesele pobere i verzi bez INTO. Podobně jako delete (s podmínkou) je definován `DELETE FROM

[ WHERE ]`` MS SQL opět vesele pobere i verzi bez “FROM”.

Technicky vzato to může být jedno, každá DB má své nuance. Nicméně tyto základní věci by podle mě, mohly být stejné – už jen aby to každý dokázal lehce přečíst, vzít a použít jinde. Ale třeba jsem moc upjatý…

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.

Copyright © Jiří Činčura. All rights reserved.