tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

LINQ na cokoli

30 Mar 2008 LINQ

LINQ proběhl od svého uvedení mezi vývojáři jako stádo bizonů. V postu na blogu Charlie Calverta Link to Everything: A List of LINQ Providers můžete najít hromadu odkazů na různé LINQ providery.