tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Entity Framework a ADO.NET Data Services

10 Apr 2008 .NET, Entity Framework, Firebird, LINQ, OData/Data Services (Astoria), Visual Studio

Tak a je to. Entity Framework a ADO.NET Data Services budou součástí SP1 pro VS2008 a .NET 3.5. Paráda. Doufám, že do té doby dokončím i podporu pro Entity Framework v ADO.NET provideru pro Firebird.