tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Předávání předem neznámého počtu parametrů do metody

26 Jul 2008 1 mins .NET

Někdy se vám může stát, že chcete do metody předat předem neznámý počet parametrů. Vyřešit to můžete lehce předáním kolekce apod. Nicméně je zde ještě jedna možnost. Jedná se o klíčové slovo params. Tímto klíčovým slovem umožníte předat do metody parametry prostým zadáním a uvnitř je zpracovat jako kolekci. Výsledek pak vypadá takto:

static void Main(string[] args)
{
  Foo(10, 20, 30);
}
static void Foo(params int[] numbers)
{
  foreach (int i in numbers)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}

Jednoduché a rychlé.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.