tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Nové .NET logo

3 Nov 2008 .NET, Visual Studio, Windows

Při všem shonu okolo PDC a Windows 7, Azure aspol. jsem úplně minul ohlášení o novém logu pro .NET. Posuďte sami.

image

Není ošklivé, ale ani mě neposadilo na zadek. Takový dobrý standard dobrého grafika. Co myslíte?