tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Nové .NET logo

3 Nov 2008 1 mins .NET, Visual Studio, Windows

Při všem shonu okolo PDC a Windows 7, Azure aspol. jsem úplně minul ohlášení o novém logu pro .NET. Posuďte sami.

image

Není ošklivé, ale ani mě neposadilo na zadek. Takový dobrý standard dobrého grafika. Co myslíte?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.