tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Zjištění 12h nebo 24h formátu???

7 Jan 2009 1 mins .NET

Zdá se, že soudruzi někde udělali chybu. Pokoušel jsem se zjistit, jestli daná culture používá 12h nebo 24h formát. Ale kde nic, tu nic – žádná chytrá property. Takže jedině hackovat, porovnávat všelijak nehezky stringy pro hodiny.

Nebo jsem něco přehlédl (a další dva vývojáři)?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.