tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

null != foo vs. foo != null

17 Jan 2009 1 mins .NET

Všiml jsem si, že někteří programátoři resp. některé společnosti používají “otočený zápis”, tedy místo (pro mě obvyklého) foo != null používají null != foo. Ačkoli se dá obojí bez problémů přečíst a zvyknout si, připadá mi první verze přirozenější. Je snad na druhém zápisu něco “magicky lepšího”, co mi uniká?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.