tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

if, else, return

14 May 2009 1 mins C#, Delphi/Object Pascal/Pascal, Programming in general

Občas vidím ve zdrojácích funkce s konstrukcí:

if (<condition>)
{
  x = DoSomething(y);
  return x;
}
return z;

Což je víceméně to samé jako:

if (<condition>)
{
  x = DoSomething(y);
  return x;
}
else
{
  return z;
}

Osobně používám druhý zápis. Přijde mi o něco přehlednější a explicitnější. Pravděpodobně vliv Delphi/ObjectPascalu.

Je však v těchto zápisech nějaký rozdíl? Nějaký praktický aspekt, který mi uniká?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.