tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Pravopis – mně vs. mě

11 Jun 2009 1 mins Čeština

Nejsem žádný purista co se týká jazyka. Sám jej slušně przním anglickými výrazy. Co mě ale v poslední době hodně vytáčí je neschopnost některých napsat správně některá základní slova. A v posledním půl roce jsem toto viděl více než často.

Co je tak těžkého na rozlišení mně a mě? Hlavně správné použití mně. Když napíšu “Mě se to líbí.", je to špatně, špatně, špatně. Má být “Mně se to líbí.".

Když něco píšete, snažte se aspoň trochu nad výsledkem zamyslet. Tak a doufám, že tu nemám hrubku. 😉

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.