tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Pravopis – mně vs. mě

11 Jun 2009 Čeština

Nejsem žádný purista co se týká jazyka. Sám jej slušně przním anglickými výrazy. Co mě ale v poslední době hodně vytáčí je neschopnost některých napsat správně některá základní slova. A v posledním půl roce jsem toto viděl více než často.

Co je tak těžkého na rozlišení mně a mě? Hlavně správné použití mně. Když napíšu “Mě se to líbí.", je to špatně, špatně, špatně. Má být “Mně se to líbí.".

Když něco píšete, snažte se aspoň trochu nad výsledkem zamyslet. Tak a doufám, že tu nemám hrubku. 😉