tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Vista a vypínání grafika-3D-čehosi

25 Jun 2009 1 mins .NET, Windows, Windows Presentation Foundation (WPF)

Vista mi jaksi vypíná grafika-3D-cosi (zajímavé, že to začalo zlobit až po instalaci systému s integrovaným SP1). Takže se minimalizace okna, scrollování nebo třeba Alt-Tab trošku zasekávalo. Hlavně Alt-Tab mě štvalo, protože trvalo relativně dlouho, než se zobrazilo. Po dlouhé snaze vyřešit to systémově, jsem přešel na “programátorské” řešení.

Vzal jsem první WPF sample s pěknou 3D animací a udělal z toho aplikaci, bez tlačítka na taskbaru. A překvapivě to skvěle funguje. Aplikace mi běží na pozadí a jsem spokojenej.

Zde je vidět desktop s běžící aplikací:

image

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.