tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Noviny.

1 Aug 2009 1 mins Life, Programming in general

Nevím, co mě to někdy popadne a vezmu si v autobuse/letadle noviny. Asi mám pocit, že bych měl číst také „klasické” médium. Jenže po pěti minutách jsem hned naštvaný. Mám špinavé prsty. A nedá se pořádně otáčet stránky. Noviny jsou moc velké a papír je měkký.

Vím, že následujících pár dní/měsíců si zase noviny brát nebudu (a pak zase jednou jo 😃). Ale přemýšlím, jestli už finálně není čas na novou technologii pro toto médium.

A možná jsem jen profesně deformován a nejradši bych jen vše četl na nějakém elektronickém zařízení. 😉

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.