tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Noviny.

1 Aug 2009 1 mins Life, Programming in general

Nevím, co mě to někdy popadne a vezmu si v autobuse/letadle noviny. Asi mám pocit, že bych měl číst také „klasické” médium. Jenže po pěti minutách jsem hned naštvaný. Mám špinavé prsty. A nedá se pořádně otáčet stránky. Noviny jsou moc velké a papír je měkký.

Vím, že následujících pár dní/měsíců si zase noviny brát nebudu (a pak zase jednou jo 😃). Ale přemýšlím, jestli už finálně není čas na novou technologii pro toto médium.

A možná jsem jen profesně deformován a nejradši bych jen vše četl na nějakém elektronickém zařízení. 😉

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.