tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Noviny.

1 Aug 2009 Life, Programming in general

Nevím, co mě to někdy popadne a vezmu si v autobuse/letadle noviny. Asi mám pocit, že bych měl číst také „klasické” médium. Jenže po pěti minutách jsem hned naštvaný. Mám špinavé prsty. A nedá se pořádně otáčet stránky. Noviny jsou moc velké a papír je měkký.

Vím, že následujících pár dní/měsíců si zase noviny brát nebudu (a pak zase jednou jo 😃). Ale přemýšlím, jestli už finálně není čas na novou technologii pro toto médium.

A možná jsem jen profesně deformován a nejradši bych jen vše četl na nějakém elektronickém zařízení. 😉

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.