tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Školení Firebird

3 Sep 2009 1 mins Firebird

Společně s Databázovým světem jsem připravil prefabrikované školení týkající se Firebirdu. Podrobnosti naleznete na http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2009083103, včetně možnosti registrace. Pokud vše půjde dobře, nabídneme brzy i pokročilejší témata.

No a pokud máte zájem o školení na míru (nejenom Firebird), využijte http://www.x2develop.com/.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.