tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Školení Firebird

3 Sep 2009 1 mins Firebird

Společně s Databázovým světem jsem připravil prefabrikované školení týkající se Firebirdu. Podrobnosti naleznete na http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2009083103, včetně možnosti registrace. Pokud vše půjde dobře, nabídneme brzy i pokročilejší témata.

No a pokud máte zájem o školení na míru (nejenom Firebird), využijte http://www.x2develop.com/.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.