tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Školení Firebird

3 Sep 2009 Firebird

Společně s Databázovým světem jsem připravil prefabrikované školení týkající se Firebirdu. Podrobnosti naleznete na http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2009083103, včetně možnosti registrace. Pokud vše půjde dobře, nabídneme brzy i pokročilejší témata.

No a pokud máte zájem o školení na míru (nejenom Firebird), využijte http://www.x2develop.com/.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.