tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška ADO.NET Entity Framework – WUG, Brno

10 Oct 2009 1 mins .NET, Entity Framework, Entity SQL, LINQ, OData/Data Services (Astoria), Presentations & Speaking

20.10.2009 (úterý) od 17:00 budu přednášet o novince (je to ještě novinka, když .NET 4 je za dveřmi?) v .NET 3.5 SP1 – Entity Framework. Tentokrát v Brně. Stejně jako v Praze se podíváme na nové vlastností, které přinese Entity Framework v4 v .NET 4, stejně tak, pokud zbyde čas, přijde na řadu rychlé info o ADO.NET Data Services (Astoria).

Registrace na http://wug.cz/Aktuality/tabid/36/ctl/Detail/mid/492/ItemId/303/language/cs-CZ/Default.aspx.

Prezentace ke stažení.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.