tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Firebird Developers’ Day 2009 :(

11 Oct 2009 1 mins Firebird

Možná jste si všimli, že jste si nevšimli žádné upoutávky na letošní Firebird Developers‘ Day. Není to chyba na vašem přijímači. Zatím žádné takové oznámení nebylo.

Popravdě, letos to s Firebird Developers‘ Day vypadá špatně. Ačkoli stále tvrdím, že “krize” je do jisté úrovně vyšroubovaná médii, asi zde v druhotné úrovni zasáhla. Jak jistě víte, Firebird Developers‘ Day je konference, která je zdarma, proto veškeré náklady musíme pokrýt ze sponzorských darů. Bohužel letos, jedna z hlavních úlev, kterou jsme měli – sál Věž na pražském Albertově není letos dostupný. A náklady na libovolné komerční prezentační místo jsou pro Firebird Developers‘ Day astronomické.

Zatím se nevzdáváme, je možné, že se něco podaří najít. Nicméně stále více začínáme uvažovat o přesunutí Firebird Developers‘ Day na jarní termín a výběr malého vstupného, které by pomohlo problémy s náklady vyřešit. Osobně si myslím, že konference je skvělou možností setkat se s lidmi z oboru a vyslechnout si (doufejme) zajímavá témata z různých koutů Firebirdu a proto by nemuselo být např. 200 korun dramatických pro návštěvníka a přitom by rapidně pomohlo konferenci.

Není to dobrá zpráva, ale nic není ztraceno. Tak jako tak, rád bych slyšel vaše názory na zavedení rozumného vstupného. Je to nepřekonatelný problém?

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.