tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Školení Firebird (2.)

5 Nov 2009 Firebird

Společně s Databázovým světem tu máme další Firebird školení. Více informací, včetně možnosti přihlášení na: http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2009110403]1.