tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Školení Firebird (2.)

5 Nov 2009 1 mins Firebird

Společně s Databázovým světem tu máme další Firebird školení. Více informací, včetně možnosti přihlášení na: http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2009110403]1.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.