tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Čechy v Kindlu

2 Jan 2010 1 mins Amazon Kindle, Čeština

Když jsem předevčírem psal o naustálém rozrůstání nabídky novin pro Kindle a přáním, aby se vydavatelství u nás také zapojila do “kindle kolotoče”, ani jsem netušil co dnes objevím.

The Prague Post je k dispozici pro Kindle. Stále jsou to sice anglicky psané noviny. Ne masové jako třeba lidovky, ale každý malý krok se počítá.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.