tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Knetlik – konference o .NET

21 Jan 2010 1 mins .NET, Presentations & Speaking

13. února 2010 (sobota) se koná zajímavá konference okolo .NETích témat s podtitulem “Bringing Good Software Architecture”. Registrace je dostupná na známém místě. Program pak naleznete na knetlik.cz.

A proč je to konference zajímavá. Kromě přirozeně kvalitních témat 😉 je to jejich délka. Pouze neobvyklých 10 minut (+5 minut pro otázky). Předpoklad je, že posluchači udrží takto lépe pozornost a vstřebají více informací. A ty budou ještě vlastně hodně kondenzované, aby člověk něco smysluplného řekl a přitom se vešel do časového limitu. Těším se, až uvidím, jak to funguje (nebo taky ne).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.