tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Knetlik – konference o .NET

21 Jan 2010 1 mins .NET, Presentations & Speaking

  1. února 2010 (sobota) se koná zajímavá konference okolo .NETích témat s podtitulem “Bringing Good Software Architecture”. Registrace je dostupná na známém místě. Program pak naleznete na knetlik.cz.

A proč je to konference zajímavá. Kromě přirozeně kvalitních témat 😉 je to jejich délka. Pouze neobvyklých 10 minut (+5 minut pro otázky). Předpoklad je, že posluchači udrží takto lépe pozornost a vstřebají více informací. A ty budou ještě vlastně hodně kondenzované, aby člověk něco smysluplného řekl a přitom se vešel do časového limitu. Těším se, až uvidím, jak to funguje (nebo taky ne).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.