tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Knetlik - konference o .NET

Published 21 Jan 2010 in .NET and Presentations & Speaking

  1. února 2010 (sobota) se koná zajímavá konference okolo .NETích témat s podtitulem “Bringing Good Software Architecture”. Registrace je dostupná na známém místě. Program pak naleznete na knetlik.cz.

A proč je to konference zajímavá. Kromě přirozeně kvalitních témat ;) je to jejich délka. Pouze neobvyklých 10 minut (+5 minut pro otázky). Předpoklad je, že posluchači udrží takto lépe pozornost a vstřebají více informací. A ty budou ještě vlastně hodně kondenzované, aby člověk něco smysluplného řekl a přitom se vešel do časového limitu. Těším se, až uvidím, jak to funguje (nebo taky ne).