tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška Open Data Protocol (OData) – WUG Brno

14 Sep 2010 1 mins Presentations & Speaking

Znáte OData nebo dlouze Open Data Protocol? Ať tak či tak, pokud se chcete dozvědět více, můžete přijít na mou přednášku na WUGu [akce.altairis.cz] 21.9.2010 (úterý).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.