tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška “Open Data Protocol a OData – poskytujte data chytře a standardizovaně”

2 May 2011 1 mins Presentations & Speaking

Využijte možnosti Open Data Protocolu a OData pro poskytování dat různým klientům pomocí standardizovaných výstupů a rozhranní. A nejen to, zapojte OData přímo do svých webových aplikací, např. asynchronně přes JavaScript a nabídněte uživatelům ještě lepší webové aplikace.

Toť moje oficiální anotace k této přednášce. 😃 Pokud neznáte OData nebo trochu znáte a chcete zjistit “co to vlastně je/umí” poznamenejte si do kalendáře datum 9.5.2011 od 19:00 v Praze. Registrace opět na akce.altairis.cz. Na všechny se těším.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.