tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Gopas TechEd 2011 – mé přednášky

20 Apr 2011 Presentations & Speaking

Tento rok, podobně jako v předchozích letech, se uskuteční velká akce s názvem Gopas TechEd. Konkrétně 2.-5. května. Celý program je již dostupný na webu. Nicméně já bych vám doporučil středu 12:45 – 14:00 a 15:45 – 17:00. 😉

První přednáška nese název “Entity Framework Futures” a jde o představení novinek od vydání Entity Frameworku 4.0. Především tedy Code First, DbContext API atp.

Celá anotace:

Entity Framework verze 4 se ještě nestihl ohřát a již se můžeme podívat, jakým směrem je budou další verze vyvíjet. Jednou z nejvíce skloňovaných novinek je Code First přístup. Ale nejen to. Podpora pro Table-Valued funkce, migrace DB, zjednodušený databinding, lokální dotazy, …, abych vyjmenoval některé. Prozkoumejme společně tyto připravované novinky.

Druhá v pořadí je přednáška s názvem “Task Parallel Library”. Moc originální název to není, prostě název balíku vylepšení v .NET Frameworku 4, které ulehčují psaní paralelních programů, především těch, které využívají fine-grained paralelismus.

Celá anotace:

Vícejádrové procesory a stanice s více procesory už nejsou hudbou budoucnosti, ale realitou. A tato oblast se každým měsícem více a více rozvijí. Bohužel .NET Framework až do verze 4 neposkytoval mnoho prostředků pro příjemné využití všech výpočetních jednotek. Task Parallel Library tot vše mění. Od jednoduché paralelizace smyček, přes stromy paralelně běžících funkcí až po pipelining a vylepšené synchronizační prostředky. Zkusme využít procesory naplno.

Těším se na vás na (nejen) mých přednáškách uvidím a rád zodpovím vaše dotazy (pokud budu znát odpověď).