tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: ADO.NET Entity Framework – Co je nového

31 Oct 2011 1 mins Presentations & Speaking

Pořád se něco děje. A v tak dynamickém světě jako je IT to platí dvojnásob. Pokud si chcete sjednotit a zjistit co je nového v Entity Frameworku od verze 4 (včetně) dál, neváhejte přijít v Hradci Králové na moji WUG přednášku.

Více info, včetně registrace, na www.wug.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.