tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: ADO.NET Entity Framework – Co je nového

31 Oct 2011 Presentations & Speaking

Pořád se něco děje. A v tak dynamickém světě jako je IT to platí dvojnásob. Pokud si chcete sjednotit a zjistit co je nového v Entity Frameworku od verze 4 (včetně) dál, neváhejte přijít v Hradci Králové na moji WUG přednášku.

Více info, včetně registrace, na www.wug.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.