tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: ADO.NET Entity Framework – Co je nového

31 Oct 2011 1 mins Presentations & Speaking

Pořád se něco děje. A v tak dynamickém světě jako je IT to platí dvojnásob. Pokud si chcete sjednotit a zjistit co je nového v Entity Frameworku od verze 4 (včetně) dál, neváhejte přijít v Hradci Králové na moji WUG přednášku.

Více info, včetně registrace, na www.wug.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.