tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: ADO.NET Entity Framework – Co je nového

31 Oct 2011 Presentations & Speaking

Pořád se něco děje. A v tak dynamickém světě jako je IT to platí dvojnásob. Pokud si chcete sjednotit a zjistit co je nového v Entity Frameworku od verze 4 (včetně) dál, neváhejte přijít v Hradci Králové na moji WUG přednášku.

Více info, včetně registrace, na www.wug.cz.