tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Přednáška “Entity Framework 4.3 – migrace”

10 Apr 2012 1 mins Entity Framework, Presentations & Speaking

Není tomu tak dávno, co jsem slyšel od Entity Framework týmu, že, v té době ještě pouze nad EDMX, nic jako porovnávání a změny struktury databáze oproti modelu nejsou a nebudou. A hle, o několik let později je tu máme. Pokrok nezastavíš. 😃

Entity Framework 4.3 obsahuje velkou novinku v podobě ručních (nebo automatických) migrací struktury databáze, tak aby odpovídala tomu co předpokládá aplikace. A nejen to. Je možné tento proces provádět při startu aplikace, ručně nebo jej oskriptovat… Možnosti jsou bohaté a celý proces je navržen přímočaře.

Pokud máte zájem zjistit co (ne)můžete s migracemi provádět, úterý 17.4. přijďte do “akvárka” v Microsoftu (Praha).

Materiály ke stažení.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.