tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Zkušenosti s tvorbou a provozem aplikací na Windows Azure

5 Jun 2012 1 mins Presentations & Speaking

Cloud (Azure) je super. Ale tupý vstup do toho světa je téměř jistě recept na neúspěch. Pokud vás zajímají některé koncepty, které je třeba podchytit a případně slepé cesty, přijďte.

Anotace:

Tato all hands přednáška se zaměří na praktické aspekty provozu aplikace na Windows Azure. Klasická “dos and don’ts”, “gotchas” apod. Provozovat aplikaci v cloudu není těžké, ale provozovat ji efektivně a dlouhodobě znamená někdy vyzkoušet i slepé cesty, poznat svoje omyly a zaplatit daň v podobě nutného předělání. Znalosti, které nasdílíme doufejme tyto slepé cesty omezí. Samozřejmě se podíváme i některé fígle a triky, které mohou používání usnadnit a využít naplno potenciál platformy.

Registrace aspol. na wug.cz.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.