tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Pravopis – “vs." versus “vs”

21 Jun 2012 Čeština

Občas potřebuji použít slovo versus ve zkrácené podobě a dlouho jsem nevěděl jestli je správně vs. nebo vs, případně obojí. Až do nedávna jsem s tím žil a trochu to ignoroval. Avšak dobrá nálada či co a větší než obvyklá četnost použití v jednom dni mne donutily se tomu podívat na zoubek.

Chvilka laborování s vyhledávačem a brouzdání po Ústav pro jazyk český a dostal jsem se na tuto stránku. Pokud přečtete celý text naleznete mj.:

Některé ustálené zkratky jsou tvořeny tak, že se píšou jen souhlásky (samohlásky se vypouštějí). Tak se např. zkracují některé vojenské hodnosti: kpt. = kapitán, mjr. = major, nstrm. = nadstrážmistr, plk. = plukovník, pplk. = podplukovník (ale gen. = generál). Podobně se píšou zkratky jako např. mld. = miliarda, rkp. = rukopis, rtg. = rentgen, vs. = versus.

Výsledek je jasný. Správně je vs. (tedy s tečkou).