tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest Bratislava

4 Apr 2016 1 mins Presentations & Speaking

Poslední zastávkou letošního – nebo vlastně loňského, i když v teď už letos – MS Festu je Bratislava. I na této zastávce se podíváme na C# 6 a Roslyn a navíc ještě na Entity Framework Core 1.0 (Entity Framework 7 postaru).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.