tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest Bratislava

4 Apr 2016 Presentations & Speaking

Poslední zastávkou letošního – nebo vlastně loňského, i když v teď už letos – MS Festu je Bratislava. I na této zastávce se podíváme na C# 6 a Roslyn a navíc ještě na Entity Framework Core 1.0 (Entity Framework 7 postaru).

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.