tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest Bratislava

4 Apr 2016 Presentations & Speaking

Poslední zastávkou letošního – nebo vlastně loňského, i když v teď už letos – MS Festu je Bratislava. I na této zastávce se podíváme na C# 6 a Roslyn a navíc ještě na Entity Framework Core 1.0 (Entity Framework 7 postaru).