tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest Bratislava

4 Apr 2016 1 mins Presentations & Speaking

Poslední zastávkou letošního – nebo vlastně loňského, i když v teď už letos – MS Festu je Bratislava. I na této zastávce se podíváme na C# 6 a Roslyn a navíc ještě na Entity Framework Core 1.0 (Entity Framework 7 postaru).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.