tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2016

Published 11 Apr 2016 in Azure, Cloud, and Presentations & Speaking

Kdo by řekl, že je to už rok? Protože jsem vždycky tíhnul k datům i letos jsem připravil něco kolem dat. Konkrétně Azure Blob Storage netradičně. Ona se totiž tato služba dá využít na plno reálných, funkčních - a přesto neznámých - věcí. Tak doufám, že dorazíte.