tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Gopas TechEd 2016

11 May 2016 1 mins Presentations & Speaking

A jako každý rok výborný lokální Gopas TechEd se přiblížil. Pohled na program dává tušit nabitý program. Já svou troškou přispěji v podobě:

  • Azure Blob Storage netradičně
  • Debuggujte ve VS jako profík
  • EF Core 1.0: postaru Entity Framework 7

Přijďte. Je na co se těšit.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.