tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Gopas TechEd 2016

11 May 2016 1 mins Presentations & Speaking

A jako každý rok výborný lokální Gopas TechEd se přiblížil. Pohled na program dává tušit nabitý program. Já svou troškou přispěji v podobě:

  • Azure Blob Storage netradičně
  • Debuggujte ve VS jako profík
  • EF Core 1.0: postaru Entity Framework 7

Přijďte. Je na co se těšit.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.