tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

MS Fest 2013 – Brno, Praha

8 Oct 2013 1 mins .NET, C#, Entity Framework, Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking, Visual Studio

Letošní MS Fest je opravdu nabitý. Tento rok ve třech městech (Brno, Praha, Ostrava), takže už se nemůžete vymlouvat, že jste nemohli přijít. 😃 Moje přednášky můžete letos poslechnout v Brně (3) a v Praze (2).

První na pořadu je Brno:

  • Async/await – základy základů a chytáky – 12.10. 15:15
  • Visual Studio 2010/2012 tips and tricks – 13.10. 15:15
  • Entity Framework verze 5, 6 a dál – co máme, co nás čeká (a nemine) – 13.10. 16:30

A následuje Praha:

  • Async/await – základy základů a chytáky – 3.11. 11:15
  • Entity Framework verze 5, 6 a dál – co máme, co nás čeká (a nemine) – 3.11. 14:00

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.