tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2015 (Brno)

17 Apr 2015 1 mins Azure, Cloud, Presentations & Speaking

I v naší vesničce, střediskové, se připojíme k letošnímu Global Azure Bootcampu. Přednášek je plno, nicméně já bych vás rád pozval na svoji. Zaměřím se na Azure Storage a některé “pokročilé” vlastnosti, které mohou ušetřit nějaké ty € (nebo $) či které mohou pomoci odlehčit nebo zrychlit aplikaci.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.