tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2015 (Brno)

17 Apr 2015 Azure, Cloud, Presentations & Speaking

I v naší vesničce, střediskové, se připojíme k letošnímu Global Azure Bootcampu. Přednášek je plno, nicméně já bych vás rád pozval na svoji. Zaměřím se na Azure Storage a některé “pokročilé” vlastnosti, které mohou ušetřit nějaké ty € (nebo $) či které mohou pomoci odlehčit nebo zrychlit aplikaci.