tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Asynchronní a paralelní programování v .NETu (Ostrava)

18 Feb 2016 1 mins Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Paralelizmus, souběžnost, zamykání atp. Baví mě to. A rád o tom povídám. Rád o těchto problémech přemýšlím. Tentokrát se budu snažit natlačit něco z mé hlavy do hlavy všem zájemcům v Ostravě.

Asynchronní proramování nabralo za posledních pár let na obrátkách a dostalo se do povědomí mnoha vývojářů. Ačkoli ve své podstatě se nejedná o nic nového, alespoň v systému Windows. Nicméně příchod C# 5 a, jistě nyní známých, klíčových slov async a await umožnil použití asynchronní programování bez dřiny.

Pokud vás zajímají detaily od křemíku až po kód, přijďte 25.2.2016 od 17:00 na WUG do Ostravy.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.