tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Asynchronní a paralelní programování v .NETu (Ostrava)

18 Feb 2016 1 mins Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Paralelizmus, souběžnost, zamykání atp. Baví mě to. A rád o tom povídám. Rád o těchto problémech přemýšlím. Tentokrát se budu snažit natlačit něco z mé hlavy do hlavy všem zájemcům v Ostravě.

Asynchronní proramování nabralo za posledních pár let na obrátkách a dostalo se do povědomí mnoha vývojářů. Ačkoli ve své podstatě se nejedná o nic nového, alespoň v systému Windows. Nicméně příchod C# 5 a, jistě nyní známých, klíčových slov async a await umožnil použití asynchronní programování bez dřiny.

Pokud vás zajímají detaily od křemíku až po kód, přijďte 25.2.2016 od 17:00 na WUG do Ostravy.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.