tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Asynchronní a paralelní programování v .NETu (Ostrava)

18 Feb 2016 Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Paralelizmus, souběžnost, zamykání atp. Baví mě to. A rád o tom povídám. Rád o těchto problémech přemýšlím. Tentokrát se budu snažit natlačit něco z mé hlavy do hlavy všem zájemcům v Ostravě.

Asynchronní proramování nabralo za posledních pár let na obrátkách a dostalo se do povědomí mnoha vývojářů. Ačkoli ve své podstatě se nejedná o nic nového, alespoň v systému Windows. Nicméně příchod C# 5 a, jistě nyní známých, klíčových slov async a await umožnil použití asynchronní programování bez dřiny.

Pokud vás zajímají detaily od křemíku až po kód, přijďte 25.2.2016 od 17:00 na WUG do Ostravy.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.