tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Tasky a await pěkně od základu a jednoduše (Praha)

22 Sep 2016 1 mins Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Léto je beznadějně pryč a jak se krátí dny, je třeba zalézt před příjemné světlo monitorů a začít něco kutit. 😃 No, ale když se kutí nemusí to vypadat jako zbastlená koule kódu, že?

Proto jsem se rozhodl pro trochu osvěty pro await a Tasky a všeho toho asynchronního. Většinu chyb, které vidím nejsou složité, ale spíše špatné základní postupy.

Kolem Tasku, TPL, async a await a IO operací, … jsem už jako přednášející povídal hodně věcí, ale stále vidím, že se opakují stejné chyby. Chyby, které pramení z míchání pojmů a nedodržovaní základních principů. Potom veškeré použití vede ke zneužití a lepení oprav na opravy, místo “vyztužení” základu. Takže to vezmeme pěkně od základu, žádné fajnové věcičky. Něco na čem se dá stavět a dává solidní vědomosti.

Takže 4.10.2016 od 17:30 na WUGu v Praze.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.