tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Tasky a await pěkně od základu a jednoduše (Praha)

22 Sep 2016 1 mins Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Léto je beznadějně pryč a jak se krátí dny, je třeba zalézt před příjemné světlo monitorů a začít něco kutit. 😃 No, ale když se kutí nemusí to vypadat jako zbastlená koule kódu, že?

Proto jsem se rozhodl pro trochu osvěty pro await a Tasky a všeho toho asynchronního. Většinu chyb, které vidím nejsou složité, ale spíše špatné základní postupy.

Kolem Tasku, TPL, async a await a IO operací, … jsem už jako přednášející povídal hodně věcí, ale stále vidím, že se opakují stejné chyby. Chyby, které pramení z míchání pojmů a nedodržovaní základních principů. Potom veškeré použití vede ke zneužití a lepení oprav na opravy, místo “vyztužení” základu. Takže to vezmeme pěkně od základu, žádné fajnové věcičky. Něco na čem se dá stavět a dává solidní vědomosti.

Takže 4.10.2016 od 17:30 na WUGu v Praze.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.