tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2016

2 Oct 2016 1 mins Entity Framework, Multithreading/Parallelism/Asynchronous/Concurrency, Presentations & Speaking

Na jaře a na podzim se konají konference. To ví každý. No a na obzoru je teď jedna akce s názvem WUG Days 2016. Připravil jsem si dvě přednášky (resp. byly vybrány hlasováním lidmi).

  • Entity Framework Core – vo co de?
  • Async a await pěkně od podlahy

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat. Tak doufám, že se 8. resp. 9.10. potkáme.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.