tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

ShowIT 2017 a G2B•TechEd 2017

18 Jan 2017 1 mins Presentations & Speaking

Hned ze začátku roku se konají dvě zajímavé konference. ShowIT 2017 v Bratislavě a G2B TechEd v Brně. Aby se ani jedno město necítilo ochuzené, budu mít na stejné přednášky na obou. Konkrétně Entity Framework Core 1.0 a 1.1.

Ačkoli první verze “nového” Entity Frameworku již byla uvolněna s .NET Core 1.0, rozhodně nebyla kompletní. Verze 1.1 se snaží největší nedodělky zacelit a posunout se dál. A samozřejmě stále tu máme srovnání s Entity Frameworkem 6, který není “odepsaný”. Zajímá-li vás tedy co nového je ve verzi 1.1 a jak případně naložit s přechodem z Entity Frameworku 6, přijměte mé pozvání.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. Speaker and Microsoft Most Valuable Professional. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.