tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

ShowIT 2017 a G2B•TechEd 2017

18 Jan 2017 1 mins Presentations & Speaking

Hned ze začátku roku se konají dvě zajímavé konference. ShowIT 2017 v Bratislavě a G2B TechEd v Brně. Aby se ani jedno město necítilo ochuzené, budu mít na stejné přednášky na obou. Konkrétně Entity Framework Core 1.0 a 1.1.

Ačkoli první verze “nového” Entity Frameworku již byla uvolněna s .NET Core 1.0, rozhodně nebyla kompletní. Verze 1.1 se snaží největší nedodělky zacelit a posunout se dál. A samozřejmě stále tu máme srovnání s Entity Frameworkem 6, který není “odepsaný”. Zajímá-li vás tedy co nového je ve verzi 1.1 a jak případně naložit s přechodem z Entity Frameworku 6, přijměte mé pozvání.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.