tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Nejčastější chyby při použití O/R mapperu (Brno)

28 Feb 2017 1 mins Entity Framework, Presentations & Speaking

O/R mappery jsou výborný sluha, ale špatný pán. Abych tak trochu parafrázoval známé přísloví. David Gešvindr dobře zachytil, že v rámci různých Entity Framework přednášek apod. trousím, často i jako odpovědi na otázky z davu, různá doporcučení co nedělat (nebo co naopak dělat). Drobečky jsou fajn, ale dát to trochu do kupy a celkově sjednotit není od věci. A o tom je tato přednáška.

Ačkoli většinu věcí si ukážeme na Entity Frameworku, některé poznatky jsou platné i pro jiné O/R mappery (jako třeba LLBLGen Pro, NHibernate apod.). Podíváme se na koncepční věci, trochu teorie, něco k výkonu, kdy třeba ORM nepoužívat a pak jaké jsou cesty ven, správné cesty a často používané “návrhové vzory”.

Těším se na vás 7.3.2017 od 17:00 na WUGu v Brně.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.