tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Nejčastější chyby při použití O/R mapperu (Zlín + Praha)

19 Jun 2017 1 mins Entity Framework, Presentations & Speaking

O/R mappery jsou výborný sluha, ale špatný pán. Abych tak trochu parafrázoval známé přísloví. David Gešvindr dobře zachytil, že v rámci různých Entity Framework přednášek apod. trousím, často i jako odpovědi na otázky z davu, různá doporcučení co nedělat (nebo co naopak dělat). Drobečky jsou fajn, ale dát to trochu do kupy a celkově sjednotit není od věci. A o tom je tato přednáška.

Ačkoli většinu věcí si ukážeme na Entity Frameworku, některé poznatky jsou platné i pro jiné O/R mappery (jako třeba LLBLGen Pro, NHibernate apod.). Podíváme se na koncepční věci, trochu teorie, něco k výkonu, kdy třeba ORM nepoužívat a pak jaké jsou cesty ven, správné cesty a často používané “návrhové vzory”.

Těším se na vás 27.6.2017 od 17:30 ve Zlíně a 11.7.2017 4.9.2017 od 17:30 v Praze.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.