tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework Core 2.0 (Olomouc)

5 Dec 2017 1 mins Entity Framework, Presentations & Speaking

WUGy v Olomouci opět oživly a můžeme se tedy podívat společně na Entity Framework Core 2.0.

Entity Framework Core 2.0 byl představen nedávno společně s .NET Core 2 a ASP.NET Core 2. Co nového přináší? Jaké jsou změny oproti verzi 1.0 / 1.1? Má smysl verzi 2.0 používat? Jaké jsou pokročilejší features, jaká jsou její omezení… A co například použití s jinými databázemi než jen MS SQL Server?

Těším se na vás 12.12.2017 od 17:00 v Olomouci.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.