tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG: Entity Framework Core 2.0 (Olomouc)

5 Dec 2017 1 mins Entity Framework, Presentations & Speaking

WUGy v Olomouci opět oživly a můžeme se tedy podívat společně na Entity Framework Core 2.0.

Entity Framework Core 2.0 byl představen nedávno společně s .NET Core 2 a ASP.NET Core 2. Co nového přináší? Jaké jsou změny oproti verzi 1.0 / 1.1? Má smysl verzi 2.0 používat? Jaké jsou pokročilejší features, jaká jsou její omezení… A co například použití s jinými databázemi než jen MS SQL Server?

Těším se na vás 12.12.2017 od 17:00 v Olomouci.

Profile Picture Jiří Činčura is an independent developer focusing on data and business layers, language constructs, parallelism and databases. Specifically Entity Framework, asynchronous and parallel programming, cloud and Azure. He's Microsoft Most Valuable Professional and you can read his articles, guides, tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.