tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

ShowIT 2018 a G2B•TechEd 2018

27 Jan 2018 1 mins Presentations & Speaking

Příští týden se konají po roce opět konference ShowIT (Bratislava) a G2B•TechEd (Brno) a myslím, že ještě nějaké místo urvat můžete. Aby se ani jedno město necítilo ochuzené, budu mít na stejné přednášky na obou. Povíme si něco o Azure CosmosDB.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.