tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

ShowIT 2018 a G2B•TechEd 2018

27 Jan 2018 1 mins Presentations & Speaking

Příští týden se konají po roce opět konference ShowIT (Bratislava) a G2B•TechEd (Brno) a myslím, že ještě nějaké místo urvat můžete. Aby se ani jedno město necítilo ochuzené, budu mít na stejné přednášky na obou. Povíme si něco o Azure CosmosDB.

Azure CosmosDB je databáze s globálním škálováním a dostupností. Podporuje několik modelů ukládání a konzistence. Má garantovanou dobu odezvy bez ohledu na data. A to vše jako služba v Azure. Wow! Je to opravdu tak přímočaré? Nebo je nadšení třeba krotit? Vysvětlím vám, jak CosmosDB funguje, na co se dá použít a uvidíme jestli je nadšení podloženo daty (třeba i těmi uvnitř DB 😉).

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.