tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2018

30 Mar 2018 1 mins C#, Entity Framework Core, Presentations & Speaking, Programming in general

Víkend 7.-8.4. se v Brně koná nabitá konference WUG Days 2018. Celkem je připraveno 48 přednášek. Na dva dny masakr.

Hlasováním byly vybrány 3 moje přednášky. A sice:

  • Defenzivní programování
  • Novinky v C# 7.x-8
  • Entity Framework Core 2.1 co nás čeká

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat. Tak doufám, že se 7. resp. 8.4. potkáme.

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.