tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2018

30 Mar 2018 C#, Entity Framework Core, Presentations & Speaking, Programming in general

Víkend 7.-8.4. se v Brně koná nabitá konference WUG Days 2018. Celkem je připraveno 48 přednášek. Na dva dny masakr.

Hlasováním byly vybrány 3 moje přednášky. A sice:

  • Defenzivní programování
  • Novinky v C# 7.x-8
  • Entity Framework Core 2.1 co nás čeká

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat. Tak doufám, že se 7. resp. 8.4. potkáme.

Video