tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

WUG Days 2018

30 Mar 2018 1 mins C#, Entity Framework Core, Presentations & Speaking, Programming in general

Víkend 7.-8.4. se v Brně koná nabitá konference WUG Days 2018. Celkem je připraveno 48 přednášek. Na dva dny masakr.

Hlasováním byly vybrány 3 moje přednášky. A sice:

  • Defenzivní programování
  • Novinky v C# 7.x-8
  • Entity Framework Core 2.1 co nás čeká

Konference je zdarma, stačí se zaregistrovat. Tak doufám, že se 7. resp. 8.4. potkáme.

Video

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He focuses on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. For almost two decades he contributes to open-source, i.e. FirebirdClient. He works as a senior software engineer for Microsoft. Frequent speaker and blogger at www.tabsoverspaces.com.