tabs ↹ over ␣ ␣ ␣ spaces

by Jiří {x2} Činčura

Global Azure Bootcamp 2018

11 Apr 2018 1 mins Azure, CDN, Presentations & Speaking

Global Azure Bootcamp 2018. Jeden den, Azure po celém světě. A taky v Čechách, v Praze. I já přispěju svojí troškou do mlýna a povím vám něco o Azure CDN v přednášce “Azure CDN a jak ji začít rozumně používat”.

Leták

CDNka na Azure je možná trochu opomíjená funkce a přitom může některé problémy krásně vyřešit. Podíváme se společně jak na klasické využití pro statický obsah, tak i nově pro akceleraci dynamického obsahu.

Registrace zde.

Profile Picture Jiří Činčura is .NET, C# and Firebird expert. He's focused on data and business layers, language constructs, parallelism, databases and performance. He's Microsoft Most Valuable Professional and frequent speaker. You can read his articles, guides and tips and tricks at www.tabsoverspaces.com.